Hoe houd ik het vragen van toestemming werkbaar?

Sinds 25 mei 2018 – de inwerkingtreding van de AVG – hebben scholen er een enorme administratieve last bij: toestemmingsformulieren. Tenminste, zo kan het lijken. Onterecht is de indruk ontstaan dat nu voor ieder wissewasje expliciete toestemming nodig is. Sommige...