Welke regels gelden er voor het BSN van een leerling?

U heeft het BSN van een leerling nodig voor de inschrijving op de school. De meest voorkomende gevallen en omstandigheden waarin u het BSN mag verwerken zijn bij het: opnemen in de leerlingadministratie; verstrekken aan de minister; gebruiken in kader van vaststelling...