Kunnen scholen een externe FG gebruiken?

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) moet goed op de hoogte zijn van de Europese en nationale privacywetgeving en van de praktijk van gegevensbescherming. Dit betekent in ieder geval dat de FG voldoende inzicht moet hebben in de gegevensverwerkingen van de school,...