Wat is de verantwoordingsplicht?

U moet zich verantwoorden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de manier waarop u persoonsgegevens verwerkt. Dit betekent onder meer dat u aan moet kunnen tonen welke technische en organisatorische maatregelen u hebt genomen om de persoonsgegevens van uw...