Wat is een privacyverklaring?

Om in zijn algemeenheid aan de informatieplicht te voldoen stelt de school een privacyverklaring op en publiceert deze op de website. In de verklaring staan alle verwerkingen, doeleinden, grondslagen en andere wettelijk vereiste informatie samengevat opgesomd. Het is...

Hoe voldoe ik aan de informatieplicht?

De school moet ouders en leerlingen informeren over de persoonsgegevens die de school verwerkt. Leerlingen en ouders moeten namelijk weten welke gegevens je over hen verzamelt en wat je er mee doet. De manier om aan de informatieplicht te voldoen, is door het...