Wat is het recht op rectificatie en aanvulling?

Betrokkenen kunnen vragen foutieve gegevens te rectificeren en eventueel verder aan te vullen. Het gaat dus om foutieve gegevens, ouders hebben niet het recht om alles te laten rectificeren waar ze niet mee eens zijn.

Welke rechten hebben betrokkenen?

De AVG geeft aan betrokkenen de volgende rechten: Recht op inzage Recht om vergeten te worden Recht op rectificatie Recht om toestemming in te trekken Recht op dataportabiliteit Recht op databeperking Recht op bezwaar (in sommige gevallen)