Wanneer moet een datalek intern vastgelegd worden?

Elk voorgevallen datalek dient intern geregistreerd te worden, ook wanneer een datalek niet aan de AP hoeft te worden doorgegeven. Organisaties dienen daarom een datalekregister bij te houden. Hier worden alle belangrijke zaken rondom het datalek vermeld (feiten,...

Wat heeft een onderwijsorganisatie aan een verwerkingsregister?

Naast alle bestaande lasten en administratieve rompslomp hebben scholen en schoolbesturen er door de AVG een verplichting bij: het opstellen van een register van verwerkingsactiviteiten, oftewel een verwerkingsregister. Dit is een flink document waar veel werkuren in...

Wat moet in een verwerkingsregister staan?

In het verwerkingsregister houdt u onder meer de volgende dingen bij: Het type persoonsgegevens dat u verwerkt;Het doel van de verwerking;De rechtsgrond uit de AVG op basis waarvan u gegevens verwerkt;Met welke verwerker u deze gegevens deelt;De bewaartermijnen van...