Aan wie moet ik toestemming vragen als de ouders zijn gescheiden?

Bij kinderen onder de 16 jaar moet u toestemming vragen aan degene die het ouderlijk gezag toekomt. Dit is niet altijd een ouder, maar kan ook een voogd zijn. In de regel hebben beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag. Een scheiding verandert daar in principe...