Hoe houd ik het vragen van toestemming werkbaar?

Sinds 25 mei 2018 – de inwerkingtreding van de AVG – hebben scholen er een enorme administratieve last bij: toestemmingsformulieren. Tenminste, zo kan het lijken. Onterecht is de indruk ontstaan dat nu voor ieder wissewasje expliciete toestemming nodig is. Sommige...

Mag ik NAW-gegevens delen met de schoolfotograaf?

Hiervoor dient een verwerkersovereenkomst afgesloten te worden. Er vloeien dan immers persoonsgegevens van de school naar de schoolfotograaf. Besef dat in bepaalde gevallen ook toestemming gevraagd dient te worden aan de ouders voor het maken van de klassenfoto’s....