Hoe houd ik het vragen van toestemming werkbaar?

Sinds 25 mei 2018 – de inwerkingtreding van de AVG – hebben scholen er een enorme administratieve last bij: toestemmingsformulieren. Tenminste, zo kan het lijken. Onterecht is de indruk ontstaan dat nu voor ieder wissewasje expliciete toestemming nodig is. Sommige...

Mogen we Whatsapp gebruiken op school?

Het gebruik van Whatsapp door medewerkers met leerlingen wordt afgeraden. Whatsapp zelf verplicht gebruikers dat deze voortaan 16 jaar of ouder zijn. Als je op school leerlingen verplicht om in een app-groep met de docent te zitten, dan dwing je leerlingen om de...