Wie heeft welke taken en verantwoordelijkheden op mijn school?

Schrijf een privacybeleid waarin u vastlegt wie welke rollen en verantwoordelijkheden heeft. Maak daarbij onderscheid tussen de directeur, de directie, de intern begeleider, de medewerkers, ICT’ers, het bestuurssecretariaat en de functionaris gegevensbescherming...