Moet toestemming schriftelijk worden gegeven?

Toestemming moet je kunnen aantonen. Houd een administratie of register bij van de gegeven toestemming. Dit is dé reden dat mondelinge toestemming wordt afgeraden: mondeling gegeven toestemming is lastig te bewijzen. Zorg dus dat je de toestemmingsverklaringen...

Hoe vraag ik om toestemming?

Wij raden u aan om toestemming schriftelijk te regelen. In het geval van foto- en videomateriaal is het bovendien handig om de toestemming al bij de inschrijving van de leerling of indiensttreding van een werknemer te regelen. Er is een aantal zaken waar u goed op...

In welke gevallen moet ik om toestemming vragen?

U heeft toestemming nodig als u foto- of videomateriaal van leerlingen of personeel verwerkt. Ook als u persoonsgegevens wilt uitwisselen met externen waarvoor geen andere rechtsgrond bestaat dan toestemming, zoals bij het delen van informatie met een...