Wat moet ik regelen voor het uitwisselen van gegevens?

U moet de betrokkene informeren over de gegevensuitwisseling. Verder moet u in het leerlingdossier de gegevensuitwisseling vastleggen. Noteer aan wie, op welke grondslag, met welk doel u gegevens heeft uitgewisseld.