Mag de school gegevens verstrekken aan Veilig Thuis?

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Uitvoeringswet AVG heeft Veilig Thuis de wettelijke plicht om gegevens over gezondheid en gegevens over kindermishandeling en huiselijk geweld te verwerken. Scholen mogen in bepaalde gevallen daarom...