Hoe zit het met de ouderraad?

Allereerst is het belangrijk om te kijken of de ouderraad verwerkingsverantwoordelijke of verwerker is. Dit hangt af van de taken en verantwoordelijkheden van de oudervereniging. De school en oudervereniging als verwerkingsverantwoordelijkenZowel de school als de...

Wie heeft welke taken en verantwoordelijkheden op mijn school?

Schrijf een privacybeleid waarin u vastlegt wie welke rollen en verantwoordelijkheden heeft. Maak daarbij onderscheid tussen de directeur, de directie, de intern begeleider, de medewerkers, ICT’ers, het bestuurssecretariaat en de functionaris gegevensbescherming...