Wat is het recht op vergetelheid?

Vergetelheid staat voor het wissen van gegevens. Dit recht houdt dan ook in dat een onderwijsinstelling in bepaalde gevallen iemands persoonsgegevens moet wissen indien hiervoor een verzoek ontvangen is. Niet alle gegevens kunnen en mogen altijd gewist worden. Zo...

Welke rechten hebben betrokkenen?

De AVG geeft aan betrokkenen de volgende rechten: Recht op inzage Recht om vergeten te worden Recht op rectificatie Recht om toestemming in te trekken Recht op dataportabiliteit Recht op databeperking Recht op bezwaar (in sommige gevallen)