Is een verwerkingsregister verplicht?

Niet iedere organisatie is verplicht een verwerkingsregister bij te houden. Aangezien er op scholen structureel bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, is een register in dit geval wel een wettelijke verplichting. Bij een eventuele controle van de Autoriteit...

Wanneer moet ik een verwerkersovereenkomst sluiten?

Als een andere organisatie namens uw school leerlinggegevens verwerkt, dan bent u als school verplicht om met deze partij een overeenkomst op te stellen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u gebruik maakt van digitale leermiddelen zoals een app of een online platform...

Wat moet in een verwerkingsregister staan?

In het verwerkingsregister houdt u onder meer de volgende dingen bij: Het type persoonsgegevens dat u verwerkt;Het doel van de verwerking;De rechtsgrond uit de AVG op basis waarvan u gegevens verwerkt;Met welke verwerker u deze gegevens deelt;De bewaartermijnen van...

In welke gevallen moet ik om toestemming vragen?

U heeft toestemming nodig als u foto- of videomateriaal van leerlingen of personeel verwerkt. Ook als u persoonsgegevens wilt uitwisselen met externen waarvoor geen andere rechtsgrond bestaat dan toestemming, zoals bij het delen van informatie met een...