Wat is een privacyverklaring?

Om in zijn algemeenheid aan de informatieplicht te voldoen stelt de school een privacyverklaring op en publiceert deze op de website. In de verklaring staan alle verwerkingen, doeleinden, grondslagen en andere wettelijk vereiste informatie samengevat opgesomd. Het is...