Hoe lang mag ik bestanden wettelijk bewaren?

De AVG bevat geen bewaartermijnen. Voor elk doel waarvoor u persoonsgegevens verzamelt, moet u zélf beargumenteren hoe lang u die persoonsgegevens bewaart. U stelt dus zelf de bewaartermijn vast. Privacy op School kan u hierbij helpen. Voor een leerlingdossier...