Welke gegevens mag een school met de GGD delen?

Scholen zijn niet wettelijk verplicht om gegevens te verstrekken aan organisaties die namens de gemeente de jeugdgezondheidszorg uitvoeren (bijvoorbeeld de GGD). Vanuit de wet is geregeld dat deze organisaties de gegevens uit Bron kunnen verkrijgen. Weliswaar kunnen...