Valt het opslaan van geanonimiseerde gegevens onder de AVG?

Nee, door geanonimiseerde gegevens op te slaan bent u namelijk geen persoonsgegevens aan het verwerken. U moet de geanonimiseerde data dan wel op een andere server opslaan dan de tot de persoon herleidbare gegevens (zoals NAW-gegevens). Zodra u een sleutel gebruikt om de geanonimiseerde data weer te koppelen aan de tot de persoon herleidbare gegevens, bent u wél persoonsgegevens aan het verwerken en valt u weer onder de AVG.

Lees ook eens

Wat zijn de geldende bewaartermijnen in het onderwijs?

In de AVG zijn geen bewaartermijnen beschreven. Deze dienen door de school zelf te worden vastgesteld. De hoofdregel is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking, of zo lang noodzakelijk is op grond van een wettelijke...

Hoe lang mag je e-mails bewaren in je mailbox?

De inhoud van e-mails kan zo verschillen dat er geen standaard bewaartermijn van e-mails bestaat. Het gaat om de categorie persoonsgegevens in de e-mail zelf. Een mailbox is alleen maar een communicatiemiddel, de e-mail zelf of de bijlage is pas aan te merken als de...

Over welke documenten dient de school nog meer te beschikken?

Al eerder werd het gebruik van een privacyverklaring, toestemmingsformulieren, verwerkingsregister en datalekregister aangeraden. Daarnaast is het ook wenselijk om de volgende documenten op te stellen: Procedure voor datalekken, in het kader van bewustwording onder...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments