Valt what’s app onder sociale media? En mag je ouders en collega’s verbieden foto’s van kinderen te delen via what’s app?

Whatsapp is onderdeel van haar moederbedrijf Meta (voorheen Facebook) en valt onder sociale media.
Allereerst is de vraag (of je ouders en collega’s mag verbieden foto’s van kinderen te delen) op te splitsen in twee delen: medewerkers en ouders.
Daarnaast is de eerste vraag die gesteld moet worden of er überhaupt foto’s of video’s gemaakt mochten worden van leerlingen.

In het geval van medewerkers kan de school hen van tevoren verbieden foto’s en video’s van leerlingen te maken en te delen.
Dit kan worden vastgelegd in de gedragscode of arbeidsovereenkomst. Hiermee zijn medewerkers gebonden aan dit verbod.

Daarnaast dient er bij het delen/publiceren van foto’s van leerlingen altijd toestemming worden gegeven door ouders, of als zij 16 jaar of ouder zijn, door de leerlingen zelf.
Scholen kunnen dus ook hun medewerkers verbieden om foto’s te delen via sociale media, wanneer er geen toestemming is gegeven.

Het verbieden van ouders om foto’s te maken hangt af van alle omstandigheden van het geval.
In principe is een ouder vrij (aangezien deze niet gebonden is aan de school) om foto’s te maken en te delen via sociale media. Zolang deze in een publieke ruimte gemaakt zijn.

In het geval dat het gaat om een ouder die vrijwilliger is, moet er worden afgewogen of deze in zo’n relatie staat met de school, dat zij kunnen/moeten weten wanneer leerlingen geen toestemming hebben om gefotografeerd te worden. Dit is lastig te bepalen. In principe kun je altijd vragen of de ouders terughoudend willen zijn met het maken van foto’s en video’s tijdens schoolactiviteiten en deze foto’s niet delen via sociale media (waaronder Whatsapp).

Het is een andere situatie als het gaat om foto’s en video’s die gemaakt worden op een schoolterrein of in een schoolgebouw, dus niet een openbare/publieke ruimte. De school heeft een zorgplicht om de privacy te bewaren van haar leerlingen. Zij zijn verantwoordelijk voor de gedragscode binnen de school. Wanneer er leerlingen zijn die geen toestemming hebben om gefotografeerd/gefilmd te worden, dan heeft de school een zorgplicht. De school is geen openbare ruimte en kan haar eigen beleid voeren. Zij kunnen in dit geval in de gedragscode opnemen dat het maken van foto’s, video’s of andere opnames in het schoolgebouw niet is toegestaan. Dit kan van tevoren gedeeld worden met de ouders.

Er moet in ieder geval een belangenafweging worden gemaakt of het privacybelang van leerlingen prevaleert boven het belang van de fotograaf of cameraman om toch te filmen (vrijheid van meningsuiting). Daar heeft de school (als besloten, eigen ruimte en als verantwoordelijke) enige beleidsruimte in. Echter is hier geen juridische grondslag voor te vinden.
Op een schoolplein is dat lastiger te realiseren en te handhaven. Bijvoorbeeld ouders die buiten het hek rondom het schoolplein gaan filmen. Deze zijn in een publieke ruimte en hoeven zich in dat geval niet te houden aan de gedragscode van de school.
Vandaar dat het voor een school realistischer is om alleen binnen de school deze gedragscode op te stellen en te handhaven.

Lees ook eens

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments