Vragen naar vakantiebestemmingen

Mag of moet je vanuit de AVG vragen stellen over de vakantiebestemmingen van leerlingen en mag of moet je als school “melden” bij de GGD?

Je mag vragen stellen over de vakantiebestemmingen van leerlingen of medewerkers maar men is niet verplicht om deze te beantwoorden. Verder bestaat er voor de school geen juridische meldplicht bij een vermoeden van een besmetting met COVID-19. Het is dus niet aan de school om bij een vermoeden van een besmetting met COVID-19 bij een leerling of medewerker, dit door te geven aan de GGD. Dat moet de persoon zelf doen.

Toelichting:

Er bestaat wel verschil tussen leerlingen en medewerkers.

Uitgangspunt is dat leerlingen met COVID-19 vrijwillig meewerken aan de te treffen noodzakelijke maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Wanneer leerlingen onverantwoordelijk omgaan met COVID-19 gerelateerde klachten is het wel de verantwoordelijkheid van de directe omgeving (lees: de school) om die persoon daarop aan te spreken en te verwijzen naar zijn of haar huisarts of de GGD. Hiernaast ben je als school verantwoordelijk voor een gezonde en veilige leeromgeving en mag je gedragsregels opstellen voor op school, bijvoorbeeld dat je een leerling met een vermoeden van een besmetting met COVID-19 naar huis stuurt en adviseert om contact op te nemen huisarts of GGD. Een ander voorbeeld van een dergelijke maatregel (instructie) is dat men regelmatig handen wast.

Voor docenten (medewerkers) ligt het anders: In het onderwijs geldt voor een werknemer een meldplicht bij de werkgever of de bedrijfsarts op grond van de cao* wanneer een werknemer contact heeft gehad met iemand met een infectieziekte, zoals bedoeld in groep A van de Wet publieke gezondheid. COVID-19 behoort sinds 28 januari jl. tot deze groep infectieziekten. Een medewerker moet dus op grond hiervan melden bij de werkgever of de bedrijfsarts wanneer er kans op een besmetting met COVID-19 bestaat. De bedrijfsarts heeft vervolgens wel een juridische meldplicht bij een vermoeden van een besmetting met COVID-19 aan GGD. En de GGD is in geval van een mogelijke COVID-19 besmetting het eerste aanspreekpunt en heeft een protocol dat bepaalt welke maatregelen genomen worden. De GGD start dan bijvoorbeeld een contactonderzoek.

“Volgens de ZAPO (regeling Ziekte en arbeidsongeschiktheid PO, onderdeel van de CAO PO) en de ZAVO (regeling Ziekte en arbeidsongeschiktheid VO, onderdeel van de CAO VO) dient een werknemer, die kort geleden contact heeft gehad met een persoon bij wie een ziekte als bedoeld in de Wet publieke gezondheid (zoals het coronavirus) is geconstateerd, dit spoedig te melden aan de werkgever. Werknemers hebben dus een meldplicht indien zij vermoedelijk besmet geraakt zijn. Na de melding van de werknemer kan de werkgever de arbodienst dan wel een andere deskundige contact laten opnemen met de werknemer. De werknemer dient de voorschriften van de arbodienst dan wel de deskundige op te volgen. Tevens dient de werknemer een geneeskundig onderzoek te ondergaan indien de arbodienst/de deskundige dit nodig acht.”

Lees ook eens

Mag je de lichaamstemperatuur van een kind meten?

Zolang je niks registreert mag de temperatuur van een kind worden gemeten. Doe dit verder uit het zicht van andere kinderen en hooguit met een oor thermometer. De school heeft hiervoor een gerechtvaardigd belang, omdat de school ook de verantwoordelijkheid heeft voor...

Mag je een werkgeversverklaring vragen voor de noodopvang?

Mag je aan ouders om een werkgeversverklaring vragen bij een vermoeden van misbruik van de regeling voor noodopvang bij cruciale beroepen? Tijdens een lockdown kan een maatregel zijn dat het onderwijs alleen middels afstandsonderwijs wordt gegeven. Kinderen met ouders...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments