Wanneer is er sprake van de bescherming van vitale belangen?

Wanneer het echt noodzakelijk is om de vitale belangen van iemand te beschermen, kan een verwerking gebaseerd worden op de grondslag vitaal belang. Dit moet gaan om levensbedreigende situaties waarbij het noodzakelijk is dat, bijvoorbeeld, de school bepaalde gegevens acuut aan hulpverleners moet doorgeven. Het verwerken van persoonsgegevens op basis van deze grondslag is alleen toegestaan indien het niet op basis van een andere grondslag kan worden gebaseerd. Vaak zal het nog mogelijk zijn om jezelf te baseren op de grondslag toestemming.

Lees ook eens

Mag een school vooraf schriftelijk toestemming vragen aan ouders om uitkomsten van een bezoek aan de schoolarts te delen met de zorgcoördinator van de school indien deze gegevens van belang zijn voor de begeleiding van de leerling op school?

De schoolarts is degene die toestemming moet vragen voor het delen van informatie over een kind met de zorgcoördinator van de school. De schoolarts is immers zelf verwerkingsverantwoordelijke en mag medische informatie niet zomaar met de school delen. De school kan...

Mag een VO school gegevens van leerlingen uitwisselen met PO?

Er is behoefte bij scholen aan het terugkoppelen van doorstroominformatie. In de ‘Wet register onderwijsdeelnemers’ die op 1 juli 2020 in werking is getreden, is opgenomen dat scholen in het po, sbo, (v)so, recht hebben op informatie over doorstroom, over de...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments