Wanneer moet informatiebeveiliging en privacy (IBP) op orde zijn?

Sinds 25 mei 2018. Ook daarvoor dienden scholen formeel hun privacyzaken al op orde te hebben. De oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bevatte al een groot aantal privacyeisen, waar scholen zich in de praktijk niet aan hielden. Onder de AVG zijn bepaalde eisen iets strenger geworden. Probeer een aanpak te bedenken waarbij de implementatie van de AVG zo snel mogelijk verloopt en er tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de capaciteit van de school.

(Bron: Kennisnet)

Lees ook eens

Wanneer moet de medezeggenschapsraad betrokken worden?

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is vastgelegd dat de MR: - Instemming moet verlenen bij: "vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van persoonsgegevens van het personeel;" - Instemming moet verlenen bij:...

Waar moet ik beginnen met het invoeren van het privacybeleid?

Wij raden je aan om te beginnen met de toestemming voor het fotomateriaal, omdat ouders hier erg op gespitst zijn. Het is één van de eerste onderwerpen waaraan ouders kunnen afmeten of de school serieus met de AVG bezig is. Bovendien vindt de autoriteit...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments