Wat is de verantwoordingsplicht?

U moet zich verantwoorden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de manier waarop u persoonsgegevens verwerkt. Dit betekent onder meer dat u aan moet kunnen tonen welke technische en organisatorische maatregelen u hebt genomen om de persoonsgegevens van uw leerlingen te beschermen. U moet ook kunnen aantonen dat een (ouder van) een leerling daadwerkelijk toestemming heeft verleend in een voorkomend geval. Daarnaast moet u goed kunnen uitleggen waarom u het recht hebt om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Dit laatste houdt u bij in een verwerkingsregister.

Lees ook eens

Zijn er uitzonderingen op het verbod van bewaren van ID-bewijzen?

De standaardregel is dat ID-bewijzen van leerlingen niet bewaard mogen worden. Hiervoor is een beperkt aantal uitzonderingen: Eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen (link) Art. 32 Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2020–2021 en vaststelling bedragen...

Over welke documenten dient de school nog meer te beschikken?

Al eerder werd het gebruik van een privacyverklaring, toestemmingsformulieren, verwerkingsregister en datalekregister aangeraden. Daarnaast is het ook wenselijk om de volgende documenten op te stellen: Procedure voor datalekken, in het kader van bewustwording onder...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments