Onder de AVG kunnen scholen verplicht zijn om een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren. Een DPIA onderzoekt en beoordeelt de effecten van een nieuwe verwerking. Te denken valt aan een project met betrekking tot medische gegevens, het gebruik van beveiligingscamera’s, een nieuw HR-systeem of nieuwe LVS-software. Door middel van een DPIA komen bepaalde beveiligingsrisico’s omhoog, die vervolgens moeten worden geminimaliseerd.

Wanneer een verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, dan dient een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) uitgevoerd te worden. Een DPIA dient in principe voorafgaand aan de invoering van de verwerking gedaan te worden.

Periodiek dienen verwerkingen en processen te worden beoordeeld en worden bekeken of het risiconiveau is gewijzigd. Privacy op School heeft een handige infographic gemaakt om te bepalen of en hoe je een DPIA moet uitvoeren.

Lees ook eens

Wanneer is een DPIA sowieso verplicht?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een lijst samengesteld van verwerkingen waarbij een DPIA in ieder geval uitgevoerd dient te worden. Deze lijst is dus niet limitatief!Een DPIA dient in ieder geval uitgevoerd te worden wanneer er sprake is van: Heimelijk...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments