Wat is het privacyconvenant?

Het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy vertaalt de AVG naar de onderwijspraktijk. Het bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. Dankzij het convenant weten scholen en aanbieders wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten, zijn de afspraken werkbaar in de praktijk en heeft iedereen dezelfde gemeenschappelijke uitleg bij deze afspraken. Alle aangesloten deelnemers maken gebruik van eenzelfde model verwerkersovereenkomst. Hierdoor is de opbouw hetzelfde, al kan de inhoud wel verschillen.

Lees ook eens

Wanneer moet de medezeggenschapsraad betrokken worden?

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is vastgelegd dat de MR: - Instemming moet verlenen bij: "vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van persoonsgegevens van het personeel;" - Instemming moet verlenen bij:...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments