Wat mag wel en niet bij observaties van jeugdzorg of andere externen in de klas?

Stel dat een orthopedagoog een bepaalde leerling komt observeren in de klas. In dat geval is er alleen toestemming nodig van de geobserveerde leerling/diens ouders. Dit geldt dus niet voor de rest van de klas. De uiteindelijke verwerking zal namelijk alleen gaan over een betreffende leerling.

Bij het observeren van een leraar is geen toestemming van enige ouder/leerling nodig. Dit gaat om het verbeteren van het onderwijs. De uiteindelijke verwerking zal alleen gaan over de betreffende leraar.

Kijk bij het observeren van gedragsproblematiek binnen een klas goed naar wat er precies geobserveerd wordt en welke gegevens daarbij worden verwerkt. Bepaal dus eerst de doelgroep van de verwerking.
a) Wordt de groep geobserveerd waarna er tips en tops voor de leraar worden verwerkt, zonder persoonsgegevens van leerlingen? Dan is er geen toestemming nodig. Het draait dan weer om het geven en verbeteren van het onderwijs.
b) Wordt de hele klas geobserveerd waarna er echt persoonsgegevens van leerlingen worden verwerkt, vastgelegd en gerapporteerd? Dan is er toestemming voor de gehele klas nodig.

Lees ook eens

Zorgplicht en passend onderwijs

Vraag Wat als een school na verloop van tijd constateert dat zij een bestaande leerling geen passend onderwijs meer kan bieden. Welke persoonsgegevens mag deze school dan - zonder dat hiervoor toestemming van ouders nodig is - met een andere school uitwisselen om te...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments