Wat zijn de geldende bewaartermijnen in het onderwijs?

In de AVG zijn geen bewaartermijnen beschreven. Deze dienen door de school zelf te worden vastgesteld. De hoofdregel is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking, of zo lang noodzakelijk is op grond van een wettelijke verplichting.
Veel leerling(dossier)gegevens kunnen tot twee jaar na datum van uitschrijving worden bewaard. Gegevens met betrekking tot de bekostiging van de school kunnen tot zeven jaar worden bewaard na de datum van uitschrijving. Data over de in- en uitschrijving en het verzuim van de leerling kunnen tot 5 jaar bewaard worden vanaf de datum van uitschrijving.

Met betrekking tot gegevens van medewerkers kunnen de meeste gegevens bewaard worden tot twee jaar na uitdiensttreding. Gegevens omtrent loonadministratie, burgerlijke staat en andere fiscaal relevante gegevens kunnen tot 7 jaar bewaard worden na uitdiensttreding.

Leg in een document vast welke bewaartermijnen voor de school gelden en zorg jaarlijks voor een moment waarin de opgeslagen gegevens worden opgeschoond.

Lees ook eens

Hoe lang moet het OKR worden bewaard?

Sinds 1 juli 2020 moet een OKR 5 jaar worden bewaard door de PO school. Gedurende de eerste 3 leerjaren op het VO of het VSO dienen de prestaties te worden teruggekoppeld aan de PO- en SO-scholen. Het is nodig dat PO- en SO-scholen nog enige tijd na het verstrijken...

Hoe lang mag je e-mails bewaren in je mailbox?

De inhoud van e-mails kan zo verschillen dat er geen standaard bewaartermijn van e-mails bestaat. Het gaat om de categorie persoonsgegevens in de e-mail zelf. Een mailbox is alleen maar een communicatiemiddel, de e-mail zelf of de bijlage is pas aan te merken als de...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments