Hoe lang mag ik bestanden wettelijk bewaren?

De AVG bevat geen bewaartermijnen. Voor elk doel waarvoor u persoonsgegevens verzamelt, moet u zélf beargumenteren hoe lang u die persoonsgegevens bewaart. U stelt dus zelf de bewaartermijn vast. Privacy op School kan u hierbij helpen. Voor een leerlingdossier adviseren wij een bewaartermijn van 2 jaar aan te houden nadat de leerling van school is gegaan. Verder gelden er vanuit sectorale wetgeving ook verschillende bewaartermijnen waaraan u zich moet houden. Dit geldt bijvoorbeeld voor verzuimgegevens, gegevens in het personeelsdossier, of medisch dossiers.

Leg in een document vast welke bewaartermijnen voor de school gelden en zorg jaarlijks voor een moment waarin de opgeslagen gegevens worden opgeschoond.

Lees ook eens

Hoe lang moet het OKR worden bewaard?

Sinds 1 juli 2020 moet een OKR 5 jaar worden bewaard door de PO school. Gedurende de eerste 3 leerjaren op het VO of het VSO dienen de prestaties te worden teruggekoppeld aan de PO- en SO-scholen. Het is nodig dat PO- en SO-scholen nog enige tijd na het verstrijken...

Wat zijn de geldende bewaartermijnen in het onderwijs?

In de AVG zijn geen bewaartermijnen beschreven. Deze dienen door de school zelf te worden vastgesteld. De hoofdregel is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking, of zo lang noodzakelijk is op grond van een wettelijke...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments