Welke extra privacyrisico’s zijn er rondom de coronacrisis?

Tijdens de uitbraak van de coronacrisis waren er diverse partijen die extra informatie probeerden aan te beiden of krijgen van scholen. Een dergelijke periode waarin veel wordt gecommuniceerd binnen en buiten de school is voor criminelen dé kans om via phishingmails proberen binnen te komen op het netwerk van de school of computers van medewerkers of leerlingen.  Malafide partijen blijven voortdurend actief, men buit ongewone situaties uit om je op het verkeerde spoor te zetten.

Wees daarom altijd alert, met name wanneer er weer nieuwe ontwikkelingen zijn ten aanzien van het coronavirus en klik niet direct op links in e-mailberichten.

In het algemeen geldt:

  • Controleer eerst de link door met je muis over de link te bewegen, je kunt dan de URL controleren.
  • Open geen bijlagen van e-mails die je niet verwacht of vreemd voorkomen.
  • Vul nooit gegevens in bij e-mailberichten die je niet verwacht of van een onbekende afzender zijn.

Denk je te maken te hebben met een malafide e-mail? Open deze niet en neem dan direct contact op met je ICT-beheerder of servicedesk.

0 0 vote
Artikelbeoordeling

Lees ook eens

Mag ik informatie over zieke leerkrachten delen met ouders?

Een werkgever heeft geen grondslag om gegevens omtrent de reden van een ziekmelding te verwerken. Je hoeft daar als werkgever dus ook niet naar te vragen. Geeft een medewerker zelf vrijwillig aan dat deze positief getest is voor corona? Leg deze informatie dan niet...

Mogen we de schoolmusical uitzenden via een livestream?

Nu de basisscholen (deels) weer open mogen, gaan de voorbereidingen voor de schoolmusical op verschillende scholen toch weer van start. Sommige scholen oriënteren zich op de mogelijkheden voor het livestreamen van de schoolmusical. Dat is een mooie mogelijkheid om,...

Hoe zorg ik voor een veilige werk en leeromgeving?

Omdat het geven van afstandsonderwijs voor iedereen nieuw is, is het verstandig om afspraken te maken hoe om te gaan met deze nieuwe manier van lesgeven. Gedragsregels zorgen er voor dat het afstandsonderwijs 'veiliger' wordt voor de leraren en de leerlingen. Geef...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments