Welke gegevens mag een school met de GGD delen?

Scholen zijn niet wettelijk verplicht om gegevens te verstrekken aan organisaties die namens de gemeente de jeugdgezondheidszorg uitvoeren (bijvoorbeeld de GGD). Vanuit de wet is geregeld dat deze organisaties de gegevens uit Bron kunnen verkrijgen. Weliswaar kunnen scholen vrijwillig en onverplicht besluiten om onderstaande persoonsgegevens te verstrekken onder de voorwaarde dat deze op een veilige manier worden verstuurd. Dit kan op grond van het algemeen belang, te weten: de publieke volksgezondheid en jeugdgezondheidszorg in het bijzonder.

Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • Naam en geboortedatum leerling;
  • Registratienummer van de instelling;
  • Soort onderwijs;
  • Datum van inschrijving in het leerjaar/onderwijstype;
  • Groep/klas.

Let op: Het doorgeven van het BSN of PGN aan bijvoorbeeld de GGD is in alle gevallen in strijd met de wet!

Vraagt de GGD aan de school of de leerkracht een signaleringslijst in te vullen? De school heeft geen wettelijke grondslag om hier aan mee te werken. De school kan hier alleen aan meewerken wanneer er toestemming van ouders is om de specifieke signaleringsgegevens met de GGD te delen. Het is dus niet mogelijk om zonder toestemming informatie te delen, hiervoor is geen grondslag.

Lees ook eens

Wat moet ik regelen bij inhuur van specialistische hulp op school?

Je moet schriftelijke toestemming regelen van ouders om een kind te laten begeleiden door een ingehuurde specialist. Bij zzp’ers kun je kiezen uit twee opties. Je kunt aan de ene kant een overeenkomst tot opdracht afsluiten waaruit blijkt dat de zzp’er als...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments