Welke maatregelen moet ik treffen om te voorkomen dat leerling- en personeelsgegevens in de verkeerde handen vallen? 

Zorg dat de devices waarmee het personeel werkt, zoals laptops, smartphones en tablets, goed zijn beveiligd. Zorg er ook voor dat papieren dossiers achter een dubbel slot worden bewaard. Spreek ook met medewerkers en leerlingen af op welke plek zij welke documenten moeten opslaan/bewaren.

Lees ook eens

Hoe vul ik in een kleine organisatie de rollen van het IBP-beleid in?

Het is mogelijk om meerdere rollen aan één persoon toe te wijzen. De rollen/functies zijn een suggestie voor verantwoordelijkheden die je kan verdelen over personen met bestaande functies. Door de vergelijkbare werkzaamheden zien we vaak de volgende overlap, zeker bij...

Wat zijn de geldende bewaartermijnen in het onderwijs?

In de AVG zijn geen bewaartermijnen beschreven. Deze dienen door de school zelf te worden vastgesteld. De hoofdregel is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking, of zo lang noodzakelijk is op grond van een wettelijke...

Hoe lang mag je e-mails bewaren in je mailbox?

De inhoud van e-mails kan zo verschillen dat er geen standaard bewaartermijn van e-mails bestaat. Het gaat om de categorie persoonsgegevens in de e-mail zelf. Een mailbox is alleen maar een communicatiemiddel, de e-mail zelf of de bijlage is pas aan te merken als de...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments