Welke regels gelden er bij het gebruik van een leerlingvolgsysteem?

Bij het gebruik van een leerlingvolgsysteem gelden de volgende regels:

  1. u verwerkt alleen gegevens als dat noodzakelijk is voor het doel;
  2. de gegevens die u verwerkt zijn juist;
  3. u regelt de beveiliging van en de toegang tot het systeem goed: er hebben niet meer mensen toegang tot de persoonsgegevens van leerlingen dan noodzakelijk is voor het doel;
  4. u houdt de gebruikersactiviteiten van het systeem bij (loggen);
  5. u heeft een verantwoordingsplicht: u kunt als school aantonen dat u bij het gebruik van het leerlingvolgsysteem de regels van de AVG naleeft;
  6. u neemt de gegevensverwerking van het leerlingvolgsysteem op in uw register van verwerkingsactiviteiten;
  7. u bent mogelijk verplicht om een DPIA uit te voeren, ook als u al een leerlingvolgsysteem gebruikte voordat de AVG van toepassing was;
  8. u zorgt ervoor dat uw leerlingen (of hun ouders) hun privacyrechten kunnen uitoefenen, zoals het recht op dataportabiliteit.

(Bron: Autoriteit Persoonsgegevens, 2019)

Lees ook eens

Wanneer moet de medezeggenschapsraad betrokken worden?

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is vastgelegd dat de MR: - Instemming moet verlenen bij: "vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van persoonsgegevens van het personeel;" - Instemming moet verlenen bij:...

Waar moet ik beginnen met het invoeren van het privacybeleid?

Wij raden je aan om te beginnen met de toestemming voor het fotomateriaal, omdat ouders hier erg op gespitst zijn. Het is één van de eerste onderwerpen waaraan ouders kunnen afmeten of de school serieus met de AVG bezig is. Bovendien vindt de autoriteit...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments