Welke regels gelden er voor het BSN van een leerling?

U heeft het BSN van een leerling nodig voor de inschrijving op de school. De meest voorkomende gevallen en omstandigheden waarin u het BSN mag verwerken zijn bij het:

  1. opnemen in de leerlingadministratie;
  2. verstrekken aan de minister;
  3. gebruiken in kader van vaststelling bekostiging school;
  4. gebruiken in contact met de gemeente vanwege de Leerplichtwet;
  5. gebruiken in contact met een andere school ten behoeve van in- en uitschrijving van een leerling en bij het verleggen van het onderwijskundig rapport.

Hoewel het BSN officieel gezien niet valt onder het begrip bijzondere persoonsgegevens, verdient de verwerking van het BSN toch extra aandacht en beveiliging volgens de Uitvoeringswet AVG. Gemakshalve kan een BSN dus wel behandeld worden als een bijzonder persoonsgegeven. Voordat een BSN verwerkt wordt dienen er dus extra beveiligingsmaatregelen genomen te worden.

Lees ook eens

Wat zijn de geldende bewaartermijnen in het onderwijs?

In de AVG zijn geen bewaartermijnen beschreven. Deze dienen door de school zelf te worden vastgesteld. De hoofdregel is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking, of zo lang noodzakelijk is op grond van een wettelijke...

Hoe lang mag je e-mails bewaren in je mailbox?

De inhoud van e-mails kan zo verschillen dat er geen standaard bewaartermijn van e-mails bestaat. Het gaat om de categorie persoonsgegevens in de e-mail zelf. Een mailbox is alleen maar een communicatiemiddel, de e-mail zelf of de bijlage is pas aan te merken als de...

Over welke documenten dient de school nog meer te beschikken?

Al eerder werd het gebruik van een privacyverklaring, toestemmingsformulieren, verwerkingsregister en datalekregister aangeraden. Daarnaast is het ook wenselijk om de volgende documenten op te stellen: Procedure voor datalekken, in het kader van bewustwording onder...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments