Welke vragen mag je in het aanmeldingsformulier stellen om aan de zorgplicht te voldoen?

Welke vragen mag je in het aanmeldingsformulier stellen om aan de zorgplicht te voldoen?

Ten aanzien van het aanmeldingsformulier is er een aantal aandachtspunten:

  • Scholen hebben een zorgplicht. Dit betekent dat de school van aanmelding ervoor zorgt dat de leerling een passende onderwijsplek krijgt. Een onderwijsplek bij de school zelf, of wanneer plaatsing niet mogelijk is, bij een andere school die wel een passend onderwijs- en/of ondersteuningsaanbod voor de leerling heeft. Een school mag geen onderscheid worden maken tussen leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoeften.
  • Op het aanmeldformulier mag de school aan iedere ouder/verzorger uitvragen of ouders informatie kunnen geven over benodigde extra ondersteuning i.v.m. zorgplicht scholen. Het gaat dus over een algemene open vraag.
  • Pas nadat een ouder heeft aangegeven dat er sprake is van een bepaalde extra ondersteuningsbehoefte kan en mag de school extra informatie inwinnen. Van de school wordt verwacht te onderzoeken of zij de leerling de nodige ondersteuning kan bieden, al dan niet met inzet van ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. De school heeft dus naast de zorgplicht een onderzoeksplicht.
  • De onderzoeksplicht geldt niet voor iedere leerling, maar dit onderzoek start pas wanneer blijkt dat het gaat om een leerling met extra behoeften.
  • Dat betekent dat een uitgebreide vragenlijst die betrekking heeft op de zorgplicht niet aan iedere ouder mag worden toegestuurd. In het kader van het dataminimalisatiebeginsel uit de AVG dient alleen de noodzakelijke informatie (dus gegevens die de school ook echt nodig heeft) te worden verwerkt.

Meer informatie over de zorgplicht is o.a. te vinden op: https://onderwijsgeschillen.nl/thema/toelating-van-leerlingen-met-een-extra-ondersteuningsbehoefte#Onderzoek%20ondersteuningsmogelijkheden

Lees ook eens

Zorgplicht en passend onderwijs

Vraag Wat als een school na verloop van tijd constateert dat zij een bestaande leerling geen passend onderwijs meer kan bieden. Welke persoonsgegevens mag deze school dan - zonder dat hiervoor toestemming van ouders nodig is - met een andere school uitwisselen om te...

Wat moet ik regelen bij inhuur van specialistische hulp op school?

Je moet schriftelijke toestemming regelen van ouders om een kind te laten begeleiden door een ingehuurde specialist. Bij zzp’ers kun je kiezen uit twee opties. Je kunt aan de ene kant een overeenkomst tot opdracht afsluiten waaruit blijkt dat de zzp’er als...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments