Wie heeft welke taken en verantwoordelijkheden op mijn school?

Schrijf een privacybeleid waarin u vastlegt wie welke rollen en verantwoordelijkheden heeft. Maak daarbij onderscheid tussen de directeur, de directie, de intern begeleider, de medewerkers, ICT’ers, het bestuurssecretariaat en de functionaris gegevensbescherming (FG). Privacy op School kan u helpen met het opstellen van privacybeleid.

Lees ook eens

Wanneer moet de medezeggenschapsraad betrokken worden?

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is vastgelegd dat de MR: - Instemming moet verlenen bij: "vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van persoonsgegevens van het personeel;" - Instemming moet verlenen bij:...

Waar moet ik beginnen met het invoeren van het privacybeleid?

Wij raden je aan om te beginnen met de toestemming voor het fotomateriaal, omdat ouders hier erg op gespitst zijn. Het is één van de eerste onderwerpen waaraan ouders kunnen afmeten of de school serieus met de AVG bezig is. Bovendien vindt de autoriteit...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments