Zijn er uitzonderingen op het verbod van bewaren van ID-bewijzen?

De standaardregel is dat ID-bewijzen van leerlingen niet bewaard mogen worden. Hiervoor is een beperkt aantal uitzonderingen:

 • Eerste opvang asielzoekers en overige vreemdelingen (link)
  Art. 32 Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2020–2021
 • Asielzoekers in het tweede jaar (link)
  Art. 33 Tweede regeling
 • Aanwezigheid leerlingen met een culturele achtergrond van de Roma en Sinti, alleen met toestemming ouders (link)
  Art. 30 Tweede Regeling
 • Asielzoekers in procesopvang- en gezinslocaties, bewijsstuk COA (link)
  Art. 35 Tweede regeling

Lees ook eens

Over welke documenten dient de school nog meer te beschikken?

Al eerder werd het gebruik van een privacyverklaring, toestemmingsformulieren, verwerkingsregister en datalekregister aangeraden. Daarnaast is het ook wenselijk om de volgende documenten op te stellen: Procedure voor datalekken, in het kader van bewustwording onder...

Mag je nog CC mailen?

De AVG verbiedt CC mailen niet. De AVG verbiedt het ongevraagd, zonder grondslag, delen van persoonsgegevens wel. Aangezien de meeste mailadressen bestaan uit persoonsnamen, dient CC mailen vermeden te worden. Nog beter is het om BCC te mailen wanneer je naar een...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments