Zorgplicht en passend onderwijs

Vraag
Wat als een school na verloop van tijd constateert dat zij een bestaande leerling geen passend onderwijs meer kan bieden. Welke persoonsgegevens mag deze school dan – zonder dat hiervoor toestemming van ouders nodig is – met een andere school uitwisselen om te bepalen of die andere school wel passend onderwijs kan bieden (aanmelding bij die school is op dat moment dus nog niet aan de orde)?

Antwoord Steunpunt Passend Onderwijs:
De school heeft een wettelijke zorgplicht en moet dus bij handelingsverlegenheid in staat zijn om een passend aanbod te doen, eventueel op een andere school. Onderdeel van dat proces (dus nog voor de aanmelding op een andere school) is dat een school moet kunnen nagaan of een andere school in staat is om de leerling passende begeleiding te geven. In dat kader is uitwisseling van o.a. het OPP geoorloofd. Uiteraard moeten de ouders hier wel over geïnformeerd worden, en bij voorkeur gaat dit in overleg met de ouders. Maar ouders kunnen dat niet blokkeren, omdat de school anders zijn zorgplicht niet kan waarmaken en de ouders geen passend aanbod kunnen doen. Of ouders dat passend aanbod accepteren komt daarna; het is aan de ouders om een schoolkeuze te maken.

Lees ook eens

Wat moet ik regelen bij inhuur van specialistische hulp op school?

Je moet schriftelijke toestemming regelen van ouders om een kind te laten begeleiden door een ingehuurde specialist. Bij zzp’ers kun je kiezen uit twee opties. Je kunt aan de ene kant een overeenkomst tot opdracht afsluiten waaruit blijkt dat de zzp’er als...

Abonneren
Abonneren op
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments